תקנון SCREAM (להלן: "הרשת")

במבט על:

אסור לשקר בפרסום, וטעויות יעלו לכם הרבה כסף – הכירו את החוקים היטב כי אתם אחראיים משפטית.

״לא ידעתי״ לא תופס, אם חוק כלשהו לא ברור לכם ב-100% בררו איתנו לפני שעושים טעות.

אסור לפנות לבעלים של מוצר/הצעה שלא בערוצים המאושרים – ולהיפך!

אין להתחזות לבעל מוצר/הצעה

באחריותכם לעבור על הכללים מפעם לפעם כי הם מתעדכנים.

יש למשוך את הכסף שמגיע לכם בזמן! הפלטפורמה שלנו איננה בנק ולא לא נוכל לשמור לכם את הכסף לנצח – החשבון מתאפס בזמנים שכתובים בכללים.

לפרטים נוספים אודות החוקים והבהרות ניתן להכנס למאגר המידע שלנו.

שימו לב: זהו סיכומון העיקרים בלבד, אין לעבוד עם הפלטפורמה לפני שקראתם את כל הכללים מטה במלואם!

תנאי מקדמי ובסיסי להצטרפות הנו קריאה ואישור הוראות התקנון. לחיצה על "אישור" בתחתית התקנון או בדף הכניסה לרשת ו/ או עצם ההרשמה לרשת מהווה אישור לכך כי המשתמש קרא, הבין והסכים להוראות התקנון. להלן הוראות התקנון:

 1. יש למלא ולהקפיד אחר כללי הקוד האתי בנוגע לפרסום שותפים ברשת כדלקמן (להלן: "הקוד האתי):
  1. אין לשלוח הודעת ספאם ולהקפיד על הסרה הדיוור כאשר הנמען מבקש זאת.
  2. אין להבטיח הבטחות שווא במטרה למשוך לידים ולהקפיד על אמת בפרסום.
  3. אין להציג מצגי שווא לגבי הישגים של המוצר או של לקוחותיו.
  4. אין לפתוח ברשתות החברתיות דפים על שם המותג או המפרסם, עם או בלי תמונה.
  5. אין להתחזות לבעל ההצעה בשום דרך שהיא.
  6. יש לכבד את המותג המפורסם ואת המוניטין שלו שנבנה לאורך שנים.
  7. יש להימנע לחלוטין משימוש בתמונות בעלות אופי מיני ו/או חושפני ו/או גזעני ו/או מבזה אדם לצרכי פרסום וקידום המוצר.
  8. אין להבטיח התעשרות מהירה, או דברים אחרים שאינם אפשריים או מובטחים על-ידי המוצר עצמו.
  9. יש להקפיד ולמלא אחר הוראת כל דין קיים במדינת ישראל אף אם אינו מפורט בתקנון זה.
  10. במידה וקיים ספק בידי השותף האם תוכן פרסומי שברצונו לקדם עומד בתנאיי תקנון זה, אזי יפנה השותף למנהלי הרשת טרם הפרסום מראש ובכתב טרם הפרסום לקבלת אישור.
  11. אין להשתמש בחומר שיווקי לרבות טקסטים, תמונות וכל חומר שיווקי אחר המוגן בזכויות יוצרים ללא אישור מפורש בכתב. הרשת שומרת לעצמה הזכות לסגור חשבון שותף במידה ותדרוש הצגת אישור או רשיון לשימוש והשותף לא יוכל לספק זאת.

   למען הסר ספק, כל חומר שיווקי שלא נמסר ע״י הרשת, בעל הצעה,או שהשותף יצר בעצמו, ייחשב לחומר המוגן בזכויות יוצרים של יוצריו החוקיים.

 2. הרשת שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להרחיק מהרשת שותף שיפר כלל מכללי האתיקה הנ"ל מקידום ההצעה ו/או לצמיתות וזאת ללא מתן התראה נוספת ו/או כל זכות ערעור.
 3. שותף אשר הורחק מקידום ההצעה ו/או לצמיתות כאמור בסעיף 2 לעיל יהיה האחראי הבלעדי לתוצאות מעשיו מפרי התקנון ויישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף הנובע מהמעשה המפר הנ"ל. 
 4. הרשת שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להרחיק שותף שיביא באופן עקבי תנועה הנחשדת כנוגדת הוראות תקנון זה ולנקוט נגדו בכל סנקציה כמפורט בתקנון זה. 
 5. הרשת שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית שלא להעביר עמלה שנצברה לשותף אשר הפר את הוראות התקנון כאמור בסעיף 2 לעיל.
 6. במקרה של עבירה על הקוד האתי כאמור בסעיף 2 לעיל  תהא זכאית הרשת לפיצוי מוסכם וללא צורך בהוכחת נזק מהשותף בסכום של 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים), וזאת בנוסף על פיצוי בגין כל נזק אשר ייגרם לרשת ככל וייגרם.
 7. תנאיי והגבלות בפעילות הרשת
  1. בהצעות מסיימות קיימות הגבלות על כמות ההמרות החודשית/יומית. באחריות השותף להבין אם קיימת הגבלה ואת מהותה. במידה ומשתמש מגיע למוגבלות ההקצאה ניתן ליצור קשר עם מנהל הרשת ולבקש העלאת ההקצאות.
  2. ע״מ להרחיב הקצאה מעבר למוגבלות הרשת יכולה לפי שיקול דעתה הבלעדי לבקש מהשותף פרטים על הקמפיין ואופן הבאת הלידים. במקרה זה מומלץ לשותף להכין מראש אינדיקציות לקמפיין שלו (צילומי מסך וכו').
 8. תנאיי תשלום לשותף:
  1. הרשת תשלם לשותף עמלות רק לאחר צבירה של מעל 500 ש"ח בחשבון השותף (להלן: "התמורה").
  2. התמורה לשותף תשולם  כנגד חשבונית מס ו/או קבלה. במקרה של עוסק פטור יקוזז המע"מ מהתמורה.
  3. באפשרותו של שותף שאין ביכולתו להנפיק חשבונית מס ו/או קבלה לקבל את התמורה בקרדיטים של אפ.
  4. התמורה תועבר באמצעות העברה בנקאית/או כל דרך אחרת שהרשת תבחר, ומחייב אתכם לפעול ולספק את הפרטים הדרושים.
  5. במקרים בהם השותף אינו מגיב להודעות ומיילים ולא יעביר את הפרטים הדרושים לעברת התמורה, באופן תקין וברור, בכתב ובאימייל בלבד, לרבות כל פרט אחר שיידרש ע״י הרשת וזאת תוך תקופה של 30 יום ממועד הזכאות, או שלא העביר חשבונית תוך 30 יום ממועד הזכאות, הזכאות לקבלת התמורה תבוטל וחשבון המשתמש יאופס.
  6. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאיי התשלום בנוגע להפקדות, תשלומי עמלות, תאריכים, וסכומי מינימום. על בעלי המוצרים והשותפים להתעדכן אחת לחודש לכל הפחות במדיניות התשלומים של הרשת.
  7. תשלום להמרה מצוין במערכת הרשת ליד ההצעה בערך Payout. הזכאות לתשלום הנה עבור ליד תקין (אימייל) ופעיל. בהצעות מסוימות נדרש גם טלפון תקין ופעיל, ובמקרים מסוימים יתכן וידרשו שדות נוספים כפי שתנחה הרשת.
  8. מערכת הרשת מזהה באופן אוטומטי ניסיונות לתרמיות והונאה, וכגיבוי ישנו מנגנון אנושי לאישור לידים. במשך 60 ימי עסקים לאחר ביצוע ההמרה עומדת לבעל המוצר הזכות לבטל המרות ספציפיות החשודות כלא-תקינות ועבורן לא תתקבל עמלה.
 9. השותף מצהיר כי הוא מתחייב שלא לנצל את המידע שרכש באמצעות קידום ההצעה למטרות תחרות ופגיעה ברשת והצעותיה. שותף לא יתחרה בהצעות שקידם במסגרת הרשת אם כבעל מוצר, בעל הצעה או אפילייאט/שותף בהצעה מתחרה ללא אישור בכתב ומראש מאת הרשת לתקופת צינון של 24 חודשים.
 10. השותף מבין כי המידע שנחשף אליו באמצעות עמוד ההשקה ברשת הינו מידע סוד מסחרי רגיש שניתן למטרת קידום ההצעה בלבד, ומתחייב לא להעביר מידע זה לאף גורם ולא לעשות בו שום שימוש למעט קידום ההצעה הספציפית. קידום ההצעה מהווה הסכמה מוחלטת לתנאים הנ״ל.
 11. הרשת נועדה לקידום הצעות אפיליאט בלבד. הקידום ייעשה באמצעים דיגיטליים באמצעות פרסום ממומן או אורגני באינטרנט בלבד. השותף מאשר בזאת כי הוא מבין שלא מדובר בשיווק רשתי, ולא מדובר בתכניות ״חבר מביא חבר״. פנייה אישית ללידים או מתעניינים במכירות, בטלפון, בצ׳אט, פנים אל פנים או בכל דרך אחרת אסורה בהחלט.
  1. הרשת נועדה לקידום בתפוצה רחבה באמצעות שיווק. השותף לא ייפנה באופן אישית ללקוחות אותם הוא מפנה להצעה ברשת, ולא יפנה להצעות ברשת חברים, מכרים, קרובי משפחה וכיוצא בזאת בהזמנה אישית להרשם או לרכוש – אם בתמורה לתגמול או פיצוי, ואם לא – אלא אם כן צויין אחרת בכתב או קיבל אישור מפורש בכתב.
  2. השותף מבין כי רמת הדיוק של הרשת, כמו כל תכנת מדידה אינטרנטית נע בין 85-95%, ומטרתו להביא כמות המרות מספיק גדולה בכדי להרוויח גם כאשר המרות ״אובדות״ או לא נקלטות במערכת.
  3. הרשת לא תפצה שותפים בעבור אובדן המרות או המרות שלא נספרו – אם בגין פעולה שגויה של השותף, אי דיוק במדידה, תקלה, או שינוי הגדרות ברשת.
 12. רשת סקרים היא פלטפורמה טכנולוגית המקשרת בין בעלי מוצרים למשווקים. לרשת אין חלק בקמפיין השיווקי של מוצר או בפרסום עצמו. שותף או בעל מוצר לא יציג עצמו כשותף, או חלק מחברת סקרים, ולא יזכיר את חברת סקרים בשיווק.
 13. בעל מוצר לא יפנה לשותף ברשת באופן אישי שלא בערוצים המקובלים והמאושרים ע״י הרשת (למשל באופן פומבי בקבוצות הוואטסאפ, פורום וכו׳) במטרה לעקוף את הרשת ו/או לשפר תנאים ו/או כל מטרה מסחרית או אישית אחרת. כל שאלה ו/או ברור מול שותף תעשה דרך שירות הלקוחות או התמיכה של הרשת בלבד.
 14. שותף/אפילייאט לא יפנה למשווק ברשת באופן אישי שלא בערוצים המקובלים והמאושרים ע״י הרשת (למשל באופן פומבי בקבוצות הוואטסאפ, פורום וכו׳) במטרה לעקוף את הרשת ו/או לשפר תנאים ו/או כל מטרה מסחרית או אישית אחרת. כל שאלה ו/או ברור מול משווק תעשה דרך שירות הלקוחות או התמיכה של הרשת בלבד.
 15. חל איסור מוחלט לפנות ללקוחותיה של רשת סקרים באופן ישיר או להשתמש במשאבים, אירועים, קהילות וכיוצא בזאת של הרשת לאיסוף לידים, ובניית מאגרי מידע. הקהילות ניתנות במטרה לעזור לשותפים ובעלי המוצרים לתקשר ולשפר את התוצאות, מתוך אמון מלא.
 16. הרשת אינה אחראית לכל הפסד או נזק שייגרם לשותף או בעל מוצר בעקבות השימוש ברשת. באחריות השותף ללמוד את הכישורים הדרושים לשיווק שותפים או שיווק מוצרים באמצעות שותפים ולהבין את הסיכונים הכרוכים בפרסום ושיווק.
 17. בעלי מוצרים מצהירים כי הם מתחייבים למסור לשותפים מידע אמתי, מדויק, מאומת ובדוק, והם אחראיים באופן בלעדי לכל חומר שווקי ו/או הדרכה שתועבר לשימוש השותפים.
 18. תיווך וברוקרינג של הצעות או כל שימוש במשווקי צד שלישי שאינם מאושרים ע״י הרשת ולא התקבלו לרשת ופעילים בה אסור ללא אישור מפורש מראש ובכתב.
 19. הצטרפות לרשת מהווה הסכמה לתקופת צינון של 6 חודשים שבה אין לעבוד עם לקוחות הרשת (שותפים ו/או בעלי מוצרים) ללא תיווך הרשת או הסכמה מפורשת של הרשת.
 20. בכל דרישה ע"פ דין ו/או לצורך חקירה ו/או תביעה הנובעים מרשלנות או הונאה של משתמש הרשת (שותף או בעל מוצר) תעביר הרשת מידע רלוונטי אודות משתמשיה. שימוש ברשת מהווה הסכמה למסור כל מסמך ו/או מידע רלוונטי הדרוש לצורך כאמור לעיל.
 21. תנועת PPV אסורה בכל ההצעות אלא אם הוגדר אחרת ורק אם קיים דף ייעודי לתנועת PPV בהצעה.
 22. חשבון שותף אשר לא חצה את רף העמלות המצטבר ולא יגיע למינימום תמורה כאמור בסעיף 7ג לעיל, וזאת במשך 4 חודשים – יאופס חשבונו והתמורה תומר בקרדיטים של ״אפ״ בית הספר לעסקים, במידה ולשותף ישנו חשבון ב-אפ (בהצלבה לפי מייל). זהו תהליך אוטומטי, ולא ניתן לביטול.
 23. חשבון ללא פעילות (תנועה) במשך 6 חודשים יוקפא/ייסגר ויאופס, העמלות המצטברות יאופסו והשותף לא יהיה זכאי להן.
 24. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לרענן את תנאיי תקנון זה מעת לעת בהתאם לצורך, ובאחריות השותפים לוודא כי הם מודעים לתקנות ולכללים העדכניים. באחריות השותפים בלבד לוודא אחת לחודש לכל הפחות כי הם מכירים את הוראות התקנון.
 25. ויודגש, האחריות על הכרת התקנון הנה אחריות בלעדית של השותף, וטענה בדבר אי ידיעה של פרט כזה או אחר מהתקנון לא תפתור שותף מחובת הציות לכללי התקנון על חובותיו וזכויותיו. 
 26. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי. חסימת משתמש יכולה להיעשות לפרק זמן מוגבל או לצמיתות, ללא התראה וללא פיצוי, וזאת בכל מקרה בו יעלה חשש כי המשתמש ביצוע עבירה על החוק ו/או ביצוע פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או בניגוד לכללי האתיקה המקובלים.

לא בטוחים לגביי אחד הכללים? עדיף לשאול מאשר לטעות! אנחנו לרשותכם.

אנחנו ממליצים לעבור על מאגר המידע שלנו שבו מתווספים עוד ועוד הסברים ותשובות לשאלות נפוצות בנושא. כמו כן ניתן ליצור איתנו קשר ולשאול ישירות דרך הצ׳אט בתוך הפלטפורמה (בבקשה אחרי שחיפשתם תשובה במאגר המידע).

לכניסה לצ׳אט יש ללחוץ בחשבון שלכם על סמליל השיחה שמופיע בין שם מנהל החשבון שלכם לבין תיבת החיפוש, כפי שמראה החץ הירוק כאן: